O nama

 
 
RIJEČ UREDNIKA

 

Poštovani čitaoci, pred vama je novi elektronski medij, portal koji će vam, sigurni smo, skrenuti pažnju na svakodnevne događaje, proširiti vidike i omogućiti da svijet oko sebe posmatrate iz malo drugačije prizme od one dosadašnje i uobičajne.  

Uvjerenje redakcije da je razvoj dijaloga, slobode govora i demokratije, moguć samo slobodnom razmjenom, plasiranjem informacija i ideja koje nisu ograničene državnim i nacionalnim granicama.

Mediji bi trebalo da budu snažan i nezaobilazan faktor emancipacije i informisanja građana. Nema sumnje da je prihvatanje viših standarda i promovisanje slobode javne riječi proces koji zahtijeva vrijeme.

Sam naziv portala ukazuje na pravila od kojih nećemo odstupati, biti pristrasni, kao i da ćemo težiti da budemo objektivni.

Ali, alternative sa kojima smo suočeni svode se na to da ćemo ili prihvatiti najviše standarde medijske zajednice u svijetu ili ćemo ostati samodovoljni i izolovani.

Pred vama je portal čija je produkcija već sada vidljiva svuda u svijetu. Imajući to u vidu, redakcija osjeća obavezu ne samo da postavi, već i da zadrži "Kodex" na listi referentnih elektronskih medija, kao i da poveća impakt faktor medija.

Redakcija Kodex-a ne namjerava da uvodi radikalne i nagle promjene. Smatraćemo uspjehom ukoliko ovaj elektronski medij, po završetku mandata ove redakcije, dospije na listu referentnih medija i ukoliko uspijemo da primjetno podignemo standarde produkcije u regionu.

Ovako postavljeni ciljevi i zahtjevi mogu se činiti suviše ambicioznim i nerealnim.

Uvjereni da imamo znanje, skupili smo snage i hrabrosti da se uhvatimo u koštac i da izađemo na tržište, ne oslanjajući se ni na koga već na sopstvene resurse, pošten i savjestan rad.

I zato vas pozivamo da krenemo zajedno ka Horizontu, jer ćemo time, uvereni smo, vidjeti, jasnije, više i dalje

Vaš Kodex